پشتيبانی سايت

آمار بازديد
حاضرين در سايت: 5 نفر
بازديدهای امروز: 23 نفر
بازديدهای ديروز: 60 نفر
کل بازديدها : 562 نفر

يکشنبه، 31 تير 1403 --- 14 محرم 1446 --- 7/21/2024 1:07:41 PM

محصولات تولید شده در گروه کارخانجات تولیدی گیلان به شرح زیر میباشد:


۱- تاپس اکريليک

درواقع اکريليک ليف ساخته شده سنتتيک ميباشد که حداقل 85 درصد وزنی ماده تشکيل دهنده زنجير پليمری آن واحدهای اکريلونيتريل باشد. اين ليف به دو روش خشک ريسی و تر ريسی تهيه ميشود که نوع دوم آن امروزه متداول تر است. سطح رويي الياف که به روش تر ريسی تهيه ميشوند در اغلب موارد دارای فضای باز ميباشند و درنتيجه سرعت رنگرزی را افزايش می دهند. سطح مقطع الياف خشک ريسی شده دمبلی شکل و الياف تر ريسی شده دايروی ميباشند.

پس از انجام عمليات ريسندگی و توليد نوار الياف (TOW)، ليف کشيده شده و تحت عمليات خاص حرارتی مرطوب يا خشک، به منظور ايجاد خواص مکانيکی (افزايش تناسيتی،حالت پفکی و حجيم) قرار ميگيرند. پس از آن با مخلوط نمودن چند سری از اين رشته نوار الياف توليد شده، فتيله يا همان تاپس اکريليک توليد می شود.

در شرکت مرواريد دريای شمال اين نوارهای الياف اکريليک خريداری شده، پس از عبور از ماشين های استرچ بريکر و مخلوط کن به تاپس اکريليک مورد مصرف در ساير کارخانجات اکريليکی برای توليد انواع پتو راشل و سفری، فرش ماشينی، کفپوش و ... تبديل می شوند.


۲- نخ اکريلیک حجیم (هایبالک)

اين نخ جزو محصولات شرکتهای ريسندگی گيلان و اطلس فام پارس ميباشد. برای انواع نخهای حجيم ، چگالی تجمع ليف يک فاکتور مهم ميباشد و با برهم زدن ترتيب و نحوه آرايش اوليه ليف در نخ ريسيده شده، مقدار فضای هوا در نخ افزايش می يابد. اين امر به خصوصيات مکانيکی-حرارتی خاص ليف بستگی دارد و در واقع به اختلاف در ميزان انقباض و قدرت جمع شوندگی جزء جمع شونده نسبت به جزء غير جمع شونده مربوط ميباشد.

اين الياف قادرند ازدياد طول موقتی را که در مراحل اوليه پيدا نموده اند و بوسيله حرارت در اين حالت تثبيت شده اند، در زمانی که تحت شرايط استراحت در دمای بالاتر از دمای تثبيت اوليه قرار ميگيرند، در بخار آب يا هوای داغ و يا آب داغ، جمع شده و باعث حجيم شدن نخ نهايي توليد شده گردند.

با انقباض جزء جمع شونده و مهاجرت آن بطرف مرکز نخ در اثر حرارت، الياف غير جمع شونده بطرف سطح نخ رانده ميشوند و تشکيل پيچ و تاب و حلقه ميدهند. نخ های حجيم بيشتر در صنايع کشبافی (تريکو بافی)، فرش ماشينی، صنايع پتو بافی و .... کاربرد دارند.


۳- نخ اکریلیک رگولار (بدون قابلیت حجیم شوندگی)

با توجه به توضيحات ارايه شده در خصوص نخهای حجيم(هایبالک) درتوليد اين نوع نخ، تنها از الياف بخار خورده و استراحت يافته استفاده ميشود بنابر اين زمانی که در مراحل رنگرزی و تکميل تحت شرايط استراحت در دمايي بالاتر از دمای تثبيت اوليه قرار ميگيرند، جمع شوندگی چندانی نداشته و حجم نخ رنگی تغيير چندان محسوسی نسبت به حالت اوليه ريسيده شده ندارد.

اينگونه نخها در صنايع کشبافی(تريکو بافی)، توليد انواع کفپوشها مانند موکت و بويژه فرش ماشينی کاربرد دارند.


۴- نخ مولینه

اين نوع نخها از ترکيب دو يا چند نخ رنگی که پس از ريسندگی در مراحل دولاکنی با يکديگر مخلوط شده اند، بدست می آيند. ظاهر آنها بسته به جنس و ترکيب رنگی اجزاء تشکيل دهنده آن يک حالت فانتزی و زيبايي به البسه و محصولات توليدی مي دهند.

 
فارسیالعربیEnglish

Adver